Verzending vanaf € 7,00
Snel geleverd
30 days refund warranty
info@billigkaffee.eu
 

Herroepingsrecht & modelformulier voor herroeping

WETTELIJK HERROEPINGSRECHT BIJ DE AANKOOP VAN DAGRO COFFEE DRINKS & MORE PRODUCTEN

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 1. dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:
Dagro Coffee Drinks & More
Voltaweg 8 a
5993 SE  Maasbree
info@billigkaffee.eu
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
U kunt het modelformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring ook via het contactformulier op onze website digitaal invullen en versturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, ontvangt u van ons direct (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Dagro Coffee Drinks & More, Voltaweg 8 a, 5993SE  Maasbree, terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U dient zelf de kosten voor de retourverzending te betalen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Model voor herroeping

(Als u de overeenkomst wenst te herroepen, kunt u gebruik maken van dit formulier. Dit kunt u dan bij de retourzending voegen of ons toesturen .)

op:

Dagro Coffee Drinks & More

Dani Eikelenberg

Voltaweg 8 a

5993 SE Maasbree

Nederland

E-Mail: info@billigkaffee.eu

Ik/wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: aanduiding product (*) / levering van de volgende diensten: aanduiding dienst

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 

(*): Besteld op (*) / geleverd op (*) _______________________________

Naam / consument(en)_____________________

Adres / consument(en) ___________________________________________________________________

Datum Handtekening / consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) doorhalen wat niet van toepassing

Laatst bekeken